Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị số 1 Hà Nội (trước là Công ty Cổ phần kiến trúc và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội).

– Trụ sở : Số 40A ngõ 4 đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– Điện thoại: 024.6654962              Fax: 024.66549628

– Website: www.xdhn1.com

– Đại diện pháp luật: Ông Đinh Văn Tưởng

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0105389418 do Sở kế hoạch đầu tư cấp lần đầu ngày 01/07/2011 thay đổi lần

– Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ đồng).