Chi Tiết Dự Án

  • DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG

  • Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang: #

 

  • Chủ đầu tư: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC GIANG
  • Đơn vị tư vấn thiết kế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SỐ 1 HÀ NỘI
  • Mục tiêu của dự án:

Dự án đầu tư cải tạo nhà mổ và xây dựng mới khối nhà 5 tầng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, thành phố Bắc Giang nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất cho bệnh viện để từng bước tạo điều kiện nâng cao chất lượng ngành y tế của tỉnh. Giảm bớt tình trạng quá tải như hiện nay (công suất giường bệnh luôn ở mức trên 150%).

Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang với kiến trúc chắc chắn, đảm bảo đầy đủ các hạng mục công trình, diện tích, trang thiết bị và cán bộ chuyên môn kĩ thuật đạt tiêu chuẩn hạng II.

Nâng tầm Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang xứng đáng là vai trò tuyến 1 để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong tỉnh và khu vực, với các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Cấp cứu và khám chữa bệnh đa khoa (Theo chức năng và nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa).

– Đảm nhận vai trò tuyến trên trực tiếp của y tế cơ sở, tiếp nhận bệnh nhân từ tuyến cơ sở và chuyển tiếp bệnh nhân nặng lên tuyến trên (trong trường hợp cần thiết).

– Tư vấn, đào tạo nghiệp vụ và cập nhật thông tin y tế cho cán bộ tuyến cơ sở trong địa bàn.

  • Vị trí và địa điểm xây dựng.

Công trình được xây dựng trên khu đất của bệnh viện hiện nay có diện tích khoảng 2,96 ha thuộc đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

– Vị trí khu đất được xác định:

+ Phía Bắc giáp đường Hoàng Văn Thụ.

+ Phía Đông giáp khu tập thể Ban tổ chức chính quyền tỉnh Bắc Giang.

+ Phía Nam giáp đường Lê Lợi.

+ Phía Tây giáp các cơ quan viện đông y, trung tâm kế hoạch hóa gia đình, trụ sở Italia.

  • Quy mô công trình.

– Khu đất cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa với diện tích khoảng 2.96 ha. Trong đó:

Mật độ xây dựng 29.4%

Tỷ lệ cây xanh: 40.6%

Cụ thể:

+ Thống kê diện tích khối nhà mổ 3 tầng cải tạo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 744 m2

Diện tích sàn tầng 2: 697 m2

Diện tích sàn tầng 3: 697 m2

Tổng diện tích sàn: 2138 m2

Diện tích xây dựng: 818 m2

Chiều cao công trình: 12,8 m