Chi Tiết Dự Án

  • TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN TỈNH BẮC GIANG

  • TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI TÂM THẦN TỈNH BẮC GIANG: #

Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang”.

  • Nội dung dự án: Đầu tư xây dựng mới Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Giang tại Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
  • Địa điểm: Xã Song Mai – Thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang
  • Chủ đầu tư: Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội tỉnh Bắc Giang
  • Đơn vị tư vấn : Công ty cổ phần xây dựng đô thị số 1 Hà Nội
  • Mục tiêu: Lập báo cáo khảo sát địa hình, địa chất công trình phục vụ thiết kế cơ sở – thiết kế bản vẽ thi công.
  • Phạm vi khảo sát: Khu vực khảo sát được đặt tại địa điểm xã Song Mai – TP Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang. Diện tích đất xây dựng công trình nằm cạnh đường giao thông, do đó giao thông khá thuận tiện cho việc xây dựng và sử dụng công trình.